Цени

Ц Е Н О Р А З П И С

ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ
ОТ 7 И 12 КЛАС, В ГРУПА ОТ 4 ДО 8 УЧЕНИЦИ
ЗА  100  УЧ.Ч. ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА
1 УЧ.Ч. 8,40 лв
ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА 3 уч.ч. 45,00 лв
Допълване на хорариум от часове по: математика, физика и история, за кандидатстване във ВУЗ в ДАНИЯ през SKYPE индивидуално 1 уч.ч. 12,00 лв
ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ :
 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
в група от мин. четирима курсисти ниво: А1 или А2

60+30 уч.ч

324,00 лв

В1 или В2

60+30 уч.ч

360,00 лв

С1

30 уч.ч

504,00 лв

онлайн индивидуално обучение с преподвател, в реално време А1 или А2 60+30 уч.ч 648,00 лв
онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време В1 или В2 60+30 уч.ч 720,00 лв
такса
изпит за сертификат
В1 или В2 156,00 лв
подготовка за сертификат 30 уч.ч 450,00 лв
НЕМСКИ ЕЗИК
в група от мин. четирима курсисти ниво: А1 или А2 60+40 уч.ч 324,00 лв
В1 или В2 60+40 уч.ч 360,00 лв
С1 1 уч.ч  15,00 лв
онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време  А1 или А2 60+40 уч.ч  648,00 лв
онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време  В1 или В2 60+40 уч.ч  720,00 лв
С1 1 уч.ч 15,00 лв
такса
изпит за сертификат
В1 или В2 156,00 лв
подготовка за сертификат TELC 30 уч.ч 450,00 лв
ФРЕНСКИ ЕЗИК
В група от мин. четирима курсисти ниво: А1 или А2

60+30 уч.ч

324,00 лв

В1 или В2

60+30 уч.ч

360,00 лв

С1

1 уч.ч

15,00 лв

онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време А1 или А2 60+30 уч.ч 648,00 лв
онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време В1 или В2 60+30 уч.ч 720,00 лв
подготовка за сертификат 30 уч.ч 450,00 лв
РУСКИ ЕЗИК
В група от мин. четирима курсисти ниво: А1 или А2

60+30 уч.ч

324,00 лв

В1 или В2

60+30 уч.ч

360,00 лв

онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време  3 уч.ч 45,00 лв

ЗАБ.:  * 1 учебен час е с продължителност 45 минути.

              * Ръководството си запазва правото на промени в рамките на 20% в група с по-малко от 4-ма курсисти.

              * Възможност за разсрочено плащане на две равни вноски.

Центърът провежда изпитни сесии за СЕРТИФИКАТ при поне 3-ма кандидати.

Записванията са до 7 дни преди провеждането на изпита.

Фирмено обучение  –  по договаряне