Понеделник, 21 Ян 2019
You are here: Home ЦЕНИ
Ценоразпис ПДФ Печат Е-мейл
Сподели

kolaj-cenorazpis

Ц Е Н О Р А З П И С

ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ
ОТ 7 И 12 КЛАС,
В ГРУПА ОТ 4 ДО 8 УЧЕНИЦИ    

            ЗА  100  УЧ.Ч. ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

1 УЧ.Ч.

 8,40 лв

ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА

 

3 уч.ч.

45,00 лв

Допълване на хорариум от
часове по: математика,
физика и история,
за кандидатстване във
ВУЗ в
ДАНИЯ през SKYPE

индивидуално

1 уч.ч.

12,00 лв

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ :

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

в група от
мин. четирима курсисти
ниво:

А1 или А2

60+30 уч.ч

324,00 лв

В1 или В2

60+30 уч.ч

360,00 лв

С1

30 уч.ч

504,00 лв

онлайн индивидуално обучение
с преподвател,
в реално време
А1 или А2 60+30 уч.ч  648,00 лв
онлайн индивидуално обучение
с преподавател,
в реално време
В1 или В2 60+30 уч.ч 720,00 лв

такса
изпит за сертификат

В1 или В2 156,00 лв

подготовка за сертификат

30 уч.ч

450,00 лв

       
НЕМСКИ ЕЗИК      
в група от
мин. четирима курсисти
ниво:
А1 или А2 60+40 уч.ч 324,00 лв
В1 или В2 60+40 уч.ч 360,00 лв
 С1 1 уч.ч  15,00 лв
онлайн индивидуално обучение
с преподавател,
в реално време
 А1 или А2 60+40 уч.ч  648,00 лв
онлайн индивидуално обучение
с преподавател,
в реално време
 В1 или В2 60+40 уч.ч  720,00 лв
С1 1 уч.ч 15,00 лв
такса
изпит за сертификат
В1 или В2 156,00 лв
подготовка за сертификат TELC 30 уч.ч 450,00 лв

ФРЕНСКИ ЕЗИК

В група от
мин. четирима курсисти
ниво:

А1 или А2

60+30 уч.ч

324,00 лв

В1 или В2

60+30 уч.ч

360,00 лв

С1

1 уч.ч

15,00 лв

онлайн индивидуално обучение
с преподавател,
в реално време
А1 или А2 60+30 уч.ч 648,00 лв
онлайн индивидуално обучение
с преподавател,
в реално време
В1 или В2 60+30 уч.ч 720,00 лв

подготовка за сертификат

30 уч.ч

450,00

     

РУСКИ ЕЗИК

В група от
мин. четирима курсисти
ниво:

А1 или А2

60+30 уч.ч

324,00 лв

В1 или В2

60+30 уч.ч

360,00 лв

онлайн индивидуално обучение
с преподавател,
в реално време

 3 уч.ч

45,00 лв

ЗАБ.:  * 1 учебен час е с продължителност 45 минути.

         * Ръководството си запазва правото на промени в рамките

           на 20% в група с по-малко от 4-ма курсисти.  

         * Възможност за разсрочено плащане на две равни вноски.

Центърът провежда изпитни сесии за СЕРТИФИКАТ при поне 3-ма кандидати.


Записванията са до 7 дни преди провеждането на изпита.

Фирмено обучение

по договаряне