Преподаватели по Английски език

Илиан Пенков Друмев – 42 г.

1994 г. – Завършва „ Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства“ гр. Варна;

1999 г. – Завършва магистърска степен по „Английска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив;

От 1999 г. Старши учител по английски език в МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив, като наред с това от 2008г. е и хоноруван асистент в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив;

Сертифициран оценител на държавни зрелостни изпити.

Ръководител в подготовката на ученици за олимпиади по проект „Грижа за всеки ученик“ – 2014г.

Дългогодишен опит в подготовката на ученици за матури, кандидатстудентски изпити и изпитите за Cambridge First Certificate, Certificate in Advanced English и IELTS.

Специализации:

2011г. – Специализация за ориентиране в сферата на европейското висше образовани в Холандия;

2012г. – Методика на преподаването на английски език – гр. Скарбъроу Великобритания.

2013г. – Специализация по преподаване на английски език за професионални цели в гр. Плимут Великобритания;

Участник в проекта „Училище за граждани“ като ръководител на школи – 2009г.

Участник в проект „Образование без граници“ по оперативна програма на Европейския съюз с устни писмени преводи.

Гергана Спасова

Специалност „Българска и английска филология“ от СУ „Св.Климент Охридски“.

Преподавател по английски език с 14 годишен стаж в СОУ и езикови курсове.

Преводач от/на английски език на обща и специализирана – техническа и медицинска литература.

Татяна Николова – 55 г.

1976 г – Руска езикова гимназия, гр.Пловдив;

1983 г – ПУ „П.Хилендарски“, специалност „Руска филология“;

1988 г – Специализация по Съвременна руска литература, гр. Снакт Петербург;

1994 г – ПУ „П.Хилендарски“, специалност „Английска филология“;

1997 г – Нов Булгарски университет, гр.София, Сертификат за „Базов учител“ по английски език.

Магистър, старши преподавател с 26 години преподавателски стаж.