Понеделник, 21 Ян 2019
You are here: Home ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Преподаватели ПДФ Печат Е-мейл
Сподели

prepodavateli-3-th

Мария Русева

магистър, преподавател, старши учител по БЕЛ с 36 год. преподавателски стаж.

Автор и съавтор на учебници и помагала за подготовка по български език и литература.


 

kaneliya  

Д-р х.ас. Канелия Божинова – 43 г.

1989 г. - СОУ „Хр.Цмирненски“ гр.Септември – завършила със златен медал.

1995 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Българска филология“ – отличник на випуска.

Преподавател в: Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“, СОУ „П.К.Яворов“, гр.Пловдив.

Доктор и преподавател по Методика на обучението по литература в Пловдивски университет.

Участва над 10 години като оценител по български език на кадидатстудентския изпит в ПУ.

Участва в проверката на ученически тестове на Държавния зрелостен изпит.

Има множество методически статии за литературно образование в страната и чужбина.

15 години стаж в успешната подготовка на прогимназисти, кандидат-гимназисти, гимназисти, зрелостници и кандидатстуденти.

Консултира студенти по методика на обучението по български език и литература.

     
ekaterina pisanova new

Доц. д-р Екатерина Писанова – 52 г.

1983 г – Образцова математическа гимназия „Акад.К.Попов“-Пловдив. Участия в регионални и национални състезания по математика и физика. Завършила със Златна значка.

1988 г- ПУ „П.Хилендарски“ специалност „Физика“.

1989 г – Асистент в катедра „Теоретична физика“ на ПУ.

1998 г – Придобива степен „Доктор“ в областта на математическата и теоретична физика.

2009 г – Придобива научно звание „Доцент“ по теоретична физика в ПУ.

Ръководител на множество дипломанти, автор и съавтор на научни статии, автор на учебник, участия в международни семинари и симпозиуми.

Дългогодишен опит с постигнати отлични резултати в подготовката на ученици от 7 и 12 клас за кандидатстване с предмет математика.

propodavateli krastena

Доц. Д-р Кръстена Николова–39 г.

Редовен преподавател по физика в УХТ от 2002г, и хоноруван преподавател по физика и математика във ВСИ от 2009г, гр.Пловдив.

1997г. – Завършва хуманитарен профил в СОУ „Климент Охридски“,гр.Пловдив.

2001г. – Дипломира се със степен Бакалавър по „Физика и математика“, ПУ“Пайсий Хилендарски“ гр.Пловдив.

2002г. – Завършва Магистратура по „Приложна математика“,ПУ“Пайсий Хилендарски“ гр.Пловдив.

2007г. – Завършва Докторантура по физика.

2011г. - Защитава Доцентура по физика.

На свободна практика подготвя ученици 7 и 12 клас по физика и математика.

prepodavatel-stoil-ivanov

Гл. ас. Д-р Стоил Иванов – 42 г.

Преподавател в ПУ, катедра „Теоретична физика“ по математическите дисциплини:

- Приложна математика;
- Математически анализ;
- Линейна алгебра и аналитична геометрия;
- Теория на вероятностите и математическа статистика;
- Математични методи на физиката;

1993 г. – ТММЕТ, гр.Асеновград.

1996 г. – ВВТУ „Тодор Каблешков“, гр.София.

2002 г. – ПУ, специалност „Математика и информатика“ с бакалавърска степен.

2003 г. – ПУ, специалност „Приложна математика“, магистърска степен.

2010 г. – ВВТУ „Т. Каблешков“, специалност „Управление на транспорта“, магистърска степен.

2010 г. – ПУ, Докторантура по математически анализ.

Преподавателска и консултантска дейност на ученици и студенти.

miroslava  

Мирослава Симеонова - 60 г.

1977 – Магистър по История от Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“;

1993 Специализация в СУ „Св.Климент Охридски“ – втори квалификационен клас.

2001 – ПУ „П.Хилендарски“ – Център за Специализация и квалификация.

Стаж в Археологияески музей гр.Пловдив и Градски исторически музей гр.Карлово.

Участия в семинари у нас и в чужбина – Англия, Италия и др.

Преподавателски стаж по история 29 години : СОУ“П.К.Яворов“, СОУ „Н.Вапцаров“, Английска езикова гимназия; всички в гр.Пловдив. Подготвила ученици – Републикански победители в конкурси на историческа тема.

Дългогодишен опит в подготовката на ученици за матури и кандидатстудентски изпити.
     
ilian drumev

Илиан Пенков Друмев - 42 г.1994 г. - Завършва „ Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства“ гр. Варна;

1999 г. – Завършва магистърска степен по „Английска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив;

От 1999 г. Старши учител по английски език в МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив, като наред с това от 2008г. е и хоноруван асистент в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив;

Сертифициран оценител на държавни зрелостни изпити.

Ръководител в подготовката на ученици за олимпиади по проект „Грижа за всеки ученик“ – 2014г.

Дългогодишен опит в подготовката на ученици за матури, кандидатстудентски изпити и изпитите за Cambridge First Certificate, Certificate in Advanced English и IELTS.

Специализации:

2011г. – Специализация за ориентиране в сферата на европейското висше образовани в Холандия;

2012г. – Методика на преподаването на английски език – гр. Скарбъроу Великобритания.

2013г. - Специализация по преподаване на английски език за професионални цели в гр. Плимут Великобритания;

Участник в проекта „Училище за граждани“ като ръководител на школи – 2009г.

Участник в проект „Образование без граници“ по оперативна програма на Европейския съюз с устни писмени преводи.

propodavateli geri  

Гергана Спасова

Специалност „Българска и английска филология“ от СУ „Св.Климент Охридски“.

Преподавател по английски език с 14 годишен стаж в СОУ и езикови курсове.

Преводач от/на английски език на обща и специализирана - техническа и медицинска литература.

     
tatyna-nikolova  

Татяна Николова – 55 г.

1976 г – Руска езикова гимназия, гр.Пловдив;

1983 г – ПУ „П.Хилендарски“, специалност „Руска филология“;

1988 г – Специализация по Съвременна руска литература, гр. Снакт Петербург;

1994 г – ПУ „П.Хилендарски“, специалност „Английска филология“;

1997 г – Нов Булгарски университет, гр.София, Сертификат за „Базов учител“ по английски език.

Магистър, старши преподавател с 26 години преподавателски стаж.

     
vesela markova  

Весела Маркова - 44 г.

1993г. – Завършва Английска езикова гимназия със златен медал.

1999г. – Завършва магистратура по спецоалност „Стопанско управление“ във Икономически Университет гр.Варна.

2003г. – Завършва специалност „Английска филология“ в ПУ „Пайсий Хилендарски“.

От 2006г – продължава преподавател и базов учител в СОУ „Патриарх Евтимий“ гр.Пловдив.

Дългогодишен опит в индивидуланата и групова подготовка на ученици за национални олимпиади, матури и кандидатстудентски изпити. Лицензиран изпитващ за сертификати Cambridge. 

     
prepodavatel-3

Цветка Михайлова

1976 – Завършва магистратура в СУ „Св.Климент Охридски“ със специалност „ География на туризма с допълнителна квалификация на учител по география и история на немски език за езиковите гимназии“.

1977- 2010 г.(стаж 33 год.) - Преподавател по немски език в:

* Българско училище "Д-р Петър Берон" в Прага, Чехия;

* Държавно училище с разширено изучаване на чуждеи езици "Ема Дестинова", Прага, Чехия. Първо място на нейна ученичка (Хана Нерадова) от Олимпиадата по немски за град Прага – 2005 г.

* Езикови центрове за изучаване на немски език от чужденци в Чехия;

* Преводаческа дейност от/на чшки-немски;български-чешки;български-немски език.

     
mira nemski  

Мирослава Йовкова

1980 – завършва Немска езикова гимназия, гр. Хасково

1986 – завършва Висшия Химико-технологичен институт в София, със специалност „Химична технология на дървесината и й се признава квалификация „инженер-химик”

1993 – следдипломна квалификация за придобиване на нова професионална подготовка по Педагогика в ИПКУ в гр. Стара Загора и й се признава квалификация – „Учител по специалността от ВУЗ в СПТУ и техникумите”

1996 – следдипломна квалификация в ИПКУ Стара Загора за придобиване на нова, след което й се признава квалификация „Учител по Немски език в 5 – 12 клас.”

От 2007 година старши учител по немски език в МГ „Акад. Кирил Попов”

     
rumiana-yaneva  

Румяна Янева

През 1977 г. – Завършила СУ „Климент Охридски“ специалност – „Немска филология“;

От 1987 – Преподавател по немски език в Аграрен университет, гр.Пловдив;

Хоноруван преподавател по бизнес немски език в ПУ „Паисий Хилендарски“;

Хоноруван преподавател по немски език в Европейски колеж гр.Пловдив;

Лицензиран изпитващ за сертификат ТЕЛК по немски език.

margarita ivanova  

Маргарита Иванова

Завършена хуманитарна гимназия с изучаване на немски език.

Завършено висше образование „Немска филология“ от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Велико Търново.

Преподавателски стаж в средни общообразователни училища в гр.Пловдив, както и курсове - 30 години.

Хоноруван преподавател към Технически Университет –филиал Пловдив.

Преводач с публикувани писмени преводи на немски език.

Екскурзовод.

     
conka-tiankova  

Цонка Тянкова 43 год.

Завършила „Френска филология“ във ВТУ „Св.Св. Кирил и Мтодий“;

С преподавателски стаж в ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ гр.Пловдив;

Дългогодишен опит в подготовката по френски език за матури и кандидат-студентски изпити, както и консултации на студенти   френска филология.

Специализация в Института за устен и писмен превод по френски език – Страсбург, Франция.

 

maria-cherneva  

Мария Димитрова Чернева 54 г.

1983 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“ - магистърска степен „Българска филология“.

1993 г. – СУ „ Св.Климент Охридски“ – магистърска степен „Френска филология“.

1993 г. – 2008 г. – Преподавател ФЕГ „А. Дьо Сент-Екзюпери“ гр.Пловдив.

От 2008 г. – Лектор по френски език в „Алианс Франсез“ гр.Пловдив.

От 2013 г. – Преподавател в Университета по хранителни технологии „Проф.Асен Златаров“ гр.Пловдив.