Преподаватели

Мария Русева

Старши учител; базов учител по БЕЛ с 36 год. преподавателски стаж.

Рецензент на учебник по литература за 10 клас на издателство „Анубис“.

Автор на помагала за ученици и кандидат-студенти ( „За есето без теория“; „Тестове по езикова култура за ученици и кандидат-студенти“).

Съавтор на учебници и помагала за подготовка по български език и литература.

 

Д-р хон. ас. Канелия Божинова

1989 г. – СОУ „Хр. Смирненски“ гр.Септември – завършила със златен медал.
1995 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Българска филология“ – отличник на випуска.

Преподавател в:
Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“, СОУ „П.К.Яворов“, гр.Пловдив.
Доктор и преподавател по Методика на обучението по литература в Пловдивски университет.

Участва над 10 години като оценител по български език на кадидатстудентския изпит в ПУ. Участва в проверката на ученически тестове на Държавния зрелостен изпит. Има множество методически статии за литературно образование в страната и чужбина. 15 години стаж в успешната подготовка на прогимназисти, кандидат-гимназисти, гимназисти, зрелостници и кандидатстуденти. Консултира студенти по методика на обучението по български език и литература.

 

Проф. Д-р Кръстена Николова

Редовен преподавател по физика в УХТ от 2002г, и хоноруван преподавател по физика и математика във ВСИ от 2009г, гр.Пловдив.

1997г. – Завършва хуманитарен профил в СОУ „Климент Охридски“,гр.Пловдив.

2001г. – Дипломира се със степен Бакалавър по „Физика и математика“, ПУ“Пайсий Хилендарски“ гр.Пловдив.

2002г. – Завършва Магистратура по „Приложна математика“,ПУ“Пайсий Хилендарски“ гр.Пловдив.

2007г. – Завършва Докторантура по физика.

2011г. – Защитава Доцентура по физика.

На свободна практика подготвя ученици 7 и 12 клас по физика и математика.

 

Доц. д-р Екатерина Писанова

1983 г – Образцова математическа гимназия „Акад.К.Попов“-Пловдив. Участия в регионални и национални състезания по математика и физика. Завършила със Златна значка.

1988 г – ПУ „П.Хилендарски“ специалност „Физика“.
1989 г – Асистент в катедра „Теоретична физика“ на ПУ.
1998 г – Придобива степен „Доктор“ в областта на математическата и теоретична физика.
2009 г – Придобива научно звание „Доцент“ по теоретична физика в ПУ.

Ръководител на множество дипломанти, автор и съавтор на научни статии, автор на учебник, участия в международни семинари и симпозиуми.

Дългогодишен опит с постигнати отлични резултати в подготовката на ученици от 7 и 12 клас за кандидатстване с предмет математика.

 

Гл. ас. Д-р Стоил Иванов

Преподавател в ПУ, катедра „Теоретична физика“ по математическите дисциплини:

– Приложна математика;
– Математически анализ;
– Линейна алгебра и аналитична геометрия;
– Теория на вероятностите и математическа статистика;
– Математични методи на физиката;

1993 г. – ТММЕТ, гр.Асеновград.

1996 г. – ВВТУ „Тодор Каблешков“, гр.София.

2002 г. – ПУ, специалност „Математика и информатика“ с бакалавърска степен.

2003 г. – ПУ, специалност „Приложна математика“, магистърска степен.

2010 г. – ВВТУ „Т. Каблешков“, специалност „Управление на транспорта“, магистърска степен.

2010 г. – ПУ, Докторантура по математически анализ.

Преподавателска и консултантска дейност на ученици и студенти.

 

Мирослава Симеонова

1977 – Магистър по История от Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“;

1993 Специализация в СУ „Св.Климент Охридски“ – втори квалификационен клас.

2001 – ПУ „П.Хилендарски“ – Център за Специализация и квалификация.

Стаж в Археологияески музей гр.Пловдив и Градски исторически музей гр.Карлово.

Участия в семинари у нас и в чужбина – Англия, Италия и др.

Преподавателски стаж по история 29 години : СОУ“П.К.Яворов“, СОУ „Н.Вапцаров“, Английска езикова гимназия; всички в гр.Пловдив. Подготвила ученици – Републикански победители в конкурси на историческа тема.

Дългогодишен опит в подготовката на ученици за матури и кандидатстудентски изпити.

 

Илиан Пенков Друмев

1994 г. – Завършва „ Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства“ гр. Варна;

1999 г. – Завършва магистърска степен по „Английска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив;

От 1999 г. Старши учител по английски език в МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив, като наред с това от 2008г. е и хоноруван асистент в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив;

Сертифициран оценител на държавни зрелостни изпити.

Ръководител в подготовката на ученици за олимпиади по проект „Грижа за всеки ученик“ – 2014г.

Дългогодишен опит в подготовката на ученици за матури, кандидатстудентски изпити и изпитите за Cambridge First Certificate, Certificate in Advanced English и IELTS.

Специализации:

2011г. – Специализация за ориентиране в сферата на европейското висше образовани в Холандия;

2012г. – Методика на преподаването на английски език – гр. Скарбъроу Великобритания.

2013г. – Специализация по преподаване на английски език за професионални цели в гр. Плимут Великобритания;

Участник в проекта „Училище за граждани“ като ръководител на школи – 2009г.

Участник в проект „Образование без граници“ по оперативна програма на Европейския съюз с устни писмени преводи.

Весела Маркова

1993г. – Завършва Английска езикова гимназия със златен медал.

1999г. – Завършва магистратура по спецоалност „Стопанско управление“ във Икономически Университет гр.Варна.

2003г. – Завършва специалност „Английска филология“ в ПУ „Пайсий Хилендарски“.

От 2006г – продължава преподавател и базов учител в СОУ „Патриарх Евтимий“ гр.Пловдив.

Дългогодишен опит в индивидуланата и групова подготовка на ученици за национални олимпиади, матури и кандидатстудентски изпити. Лицензиран изпитващ за сертификати Cambridge.

Гергана Спасова

Специалност „Българска и английска филология“ от СУ „Св.Климент Охридски“.

Преподавател по английски език с 14 годишен стаж в СОУ и езикови курсове.

Преводач от/на английски език на обща и специализирана – техническа и медицинска литература.

 

Татяна Николова

1976 г – Руска езикова гимназия, гр.Пловдив;

1983 г – ПУ „П.Хилендарски“, специалност „Руска филология“;

1988 г – Специализация по Съвременна руска литература, гр. Снакт Петербург;

1994 г – ПУ „П.Хилендарски“, специалност „Английска филология“;

1997 г – Нов Булгарски университет, гр.София, Сертификат за „Базов учител“ по английски език.

Магистър, старши преподавател с 26 години преподавателски стаж.

 

Румяна Янева

През 1977 г. – Завършила СУ „Климент Охридски“ специалност – „Немска филология“;

От 1987 – Преподавател по немски език в Аграрен университет, гр.Пловдив;

Хоноруван преподавател по бизнес немски език в ПУ „Паисий Хилендарски“;

Хоноруван преподавател по немски език в Европейски колеж гр.Пловдив;

Лицензиран изпитващ за сертификат ТЕЛК по немски език.

 

Таня Великова

Образование – Лайпцигски Университет, Германия, специалност”Германистика”.
Преподавател в “Университет по хранителни технологии”, гр. Пловдив.
Преподавателски стаж 33 години.

 

 

Ана Гълъбова-Митърчева

Магистър „Немска филология“ от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, старши преподавател в ПГХТТ и „Национална търговска гимназия“ с преподавателски стаж 27 години.

Ръководител на ученици в Германия по проекти на Програмите за европейска мобилност „Леонардо да Винчи“ и „Еразъм+“.

Специализация в Германия на тема „Разработване на учебни средства в професионалното образование“ и внедряване на нови професии.

Участник в немско-български проект за развитие и  разработване на учебни модули в професионалното образование.

Участие в изпитни комисии за оценка владеенето по езикова компетентност.

Преводач на специализирана техническа литература от немски език в НПП по НП към БАН.

 

Мирослава Йовкова

1980 – завършва Немска езикова гимназия, гр. Хасково

1986 – завършва Висшия Химико-технологичен институт в София, със специалност „Химична технология на дървесината и й се признава квалификация „инженер-химик”

1993 – следдипломна квалификация за придобиване на нова професионална подготовка по Педагогика в ИПКУ в гр. Стара Загора и й се признава квалификация – „Учител по специалността от ВУЗ в СПТУ и техникумите”

1996 – следдипломна квалификация в ИПКУ Стара Загора за придобиване на нова, след което й се признава квалификация „Учител по Немски език в 5 – 12 клас.”

От 2007 година старши учител по немски език в МГ „Акад. Кирил Попов”

 

Александра Кръстева

2015 г – Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ гр. Бургас. Завършва с диплом за владеене на немски език DSD_С1.

Три месеца езикова практика в гр. Щарнберг, Германия.

2015-2019 г – ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Лингвистика с IT английски и немски език“.

От 2016 г. активна преподавателска дейност по немски и английски език за възрастни в езикови школи на нива от А1 до С1.

 

Мария Димитрова Чернева

1983 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“ – магистърска степен „Българска филология“.

1993 г. – СУ „ Св.Климент Охридски“ – магистърска степен „Френска филология“.

1993 г. – 2008 г. – Преподавател ФЕГ „А. Дьо Сент-Екзюпери“ гр. Пловдив.

От 2008 г. – Лектор по френски език в „Алианс Франсез“ гр. Пловдив.

От 2013 г. – Преподавател в Университета по хранителни технологии „Проф. Асен Златаров“ гр. Пловдив.