Математика за 7 и 12 кл.

Курсовете по математика са за подготовка за външно оценяване на учениците след 7-ми клас, които ще кандидатстват в профилирани учебни заведения, и за завършващите 12-ти клас, които ще се явяват на задължителен зрелостен изпит (матура) с втори предмет по избор – математика.

Оценката по математика от матурата се ПРИЗНАВА и като приемен канидатстудентски изпит в много университети в страната.

Курсовете и в двата случая са изцяло съобразени с новите изисквания на МОН, както и с формата на полаганите изпити.

Процесът на работа и методиката за подготовката на курсистите, както и високият професионализъм на преподавателите са гаранция за вашия успех.