Български език и литература за 7 и 12 кл.

Подготовката е съобразена с изискванията на МОН за външно оценяване на учениците след седми клас, като се включва теоретична част, упражнения и практическа  работа.
Подготовката за ДЗИ по български език и литература е съобразена с нововъведенията на формата за ДЗИ от учебната 2012/2013 година.
Подготовката се води от висококвалифицирани преподаватели по предмета с дългогодишен опит и работа в средната и горна степен на средното училище и изискванията към ДЗИ.