Програма

КОМПЕТЕНТНОСТ И СИГУРНОСТ ПРИ КОМУНИКАЦИЯТА!

Езиков курс в група на място в центъра се насрочва при записване на поне четирима курсисти от едно и също ниво по съответния желан език за усвояване.

Подготовката на ученици за Държавни зрелостни изпити по език стартира първата седмица на месец октомври и продължава до последната седмица преди самият изпит.

Онлайн обучението без значение мястото на пребиваване на курсиста може да бъде:

– индивидуално съобразено със свобоното време на обучаемия;

– групово, когато свободното време както и желаното ниво за изучаване на обучаемите съвпада;

Обучението по език за живот и работа в чужбина, съобразен с нивата от европейската езикова рамка се провежда два пъти седмично и е с обща продължителност на всяко ниво 2 месеца.