Начало

Фирма „БРИДА“ ЕООД, ЕИК 200776785 е основана през 2009г. и е със седалище в гр.Пловдив. Разполага с офис-приемна и учебни кабинети на бул.“Княгиня Мария Луиза“ №68 с изключително добра комуникация.   Автобуси №: 21, 25, 36, 66, 93. В близост автобус №10.

Основните дейности на фирмата са:
– ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ  И  РУСКИ ЕЗИК ПО ВСИЧКИ НИВА ОТ ЕЕР.
– ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО  НЕМСКИ ЕЗИК ЗА МЕДИЦИ.
– СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ЛЕКАРИ С ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ  ЗА ИЗПИТ FSP ИЛИ PKT ПРЕД КАМАРАТА НА ЛЕКАРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМАТА.
– ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.
– ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 7-МИ КЛАС.
– ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИ ПО Български език и литература, МАТЕМАТИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ ОТ 12-ТИ КЛАС.
– ПОДГОТОВКА ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ.
– КОНСУЛТАЦИИ НА СТУДЕНТИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА:
* Математически анализ;
* Линейна алгебра и аналитична геометрия;
* Теория на вероятностите;
* Математическа статистика;
* Приложна математика;
– ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.
– ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИК.

 

ВАЖНО:

Немска агенция по труда набира за детски градини и детски ясли в Мюнхен следните специалисти:
– Предучилищни педагози (м/ж) – за позиция учители или възпитатели;
– Помощен педагогически персонал – помощник-възпитатели;
– Медицински сестри с детски профил;

Заплащане 3.000 – 5.200 Евро бруто. Съдействие за снабдяване с документи и квартира в Мюнхен.

* Изисквания към кандидатите:
Завършено висше образование (бакалавър или магистър) в следните области:
– Предучилищна педагогика / Предучилищна и начална педагогика;
– Специална педагогика;
– Здравна педагогика;
– Детска психология;
– Медицинска педиатрична сестра;
– Медицинска сестра общ профил, с 2 години стаж с деца;

* владеене на немски език:
– Ниво B1, по-високо В2-C1 се счита за предимство. Сертификат за доказване нивото на владеене на езика.

 

ПАРТНЬОРИ: