Начало

Учебен център „СПОЛУКА“  започва дейността си през 2009г. и е със седалище в гр.Пловдив.

Във връзка с новата ситуация, Центърът прекрати присъствените занятия и премина на един вид обучение – ОНЛАЙН СИНХРОННО (С ПРЕПОДАВАТЕЛ) ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ В МАЛКА ГРУПА.

 

Основните предмети на обучение са:

–  АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ  И  РУСКИ ЕЗИК ПО ВСИЧКИ НИВА ОТ ОЕЕР – КАТО ОБЩО ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИЯ ЕЗИК.

–  ПОДГОТОВКА ПО ФОРМАТА НА СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И НЕМСКИ ЕЗИК.

–  МЕДИЦИНСКИ НЕМСКИ ЕЗИК НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В НЕМСКОГОВОРЯЩИ СТРАНИ.

– СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ЛЕКАРИ С ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ  ЗА ИЗПИТ FSP  В ГЕРМАНИЯ ИЛИ АВСТРИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМАТА.

– КОНСУЛТАЦИИ И ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 7-МИ И 10-ТИ КЛАС.

– ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, МАТЕМАТИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, НА УЧЕНИЦИ ОТ 12-ТИ КЛАС.

– ПОДГОТОВКА ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ.

–  ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ХОРАРИУМ ОТ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИСТОРИЯ.

– КОНСУЛТАЦИИ НА СТУДЕНТИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА:

* Математически анализ;

* Линейна алгебра и аналитична геометрия;

* Теория на вероятностите;

* Математическа статистика;

* Приложна математика;

ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.

–  ПРОВЕЖДА  ИЗПИТИ  ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК С ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ, ЧУЖБИНА  ИЛИ ЧУЖДИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ.

 

ВАЖНО:

С доказаната си качествена подготовка по английски и немски език на кандидати за работа в чужбина Учебен център „СПОЛУКА“ е предпочитан партньор на агенции по труда от Европейския съюз. За тях центърът подготвя специалисти в следните сфери:

  • Медицина – специализанти, лекари и медицински сестри – нива В2 и С1.
  • Социални дейности – болногледачи и социални асистенти – нива В1 или В2.
  • Образование – предучилищни педагози, специални и здравни педагози, детски психолози – нива В1, В2-С1 .
  • Обслужващ персонал – готвачи, сервитьори, хотелиерски служители – нива А2-В1.
  • Шофьори, електротехници, монтьори, мотокаристи, и др. – ниво А2-В1.

Сертификатът за ниво на владеене на чуждия език издаден след полагане на изпит в Учебния център е предпоставка за кариерно развитие и повишаване на заплащането.

 

ПАРТНЬОРИ: