ГРАФИК

7 клас:
събота от  9,00ч  до 11,30ч  – математика;

събота от 12,00ч до 14,30ч  – БЕЛ;

12 клас:
неделя от 9,00ч до 11,30ч – математика;

неделя от 12,00ч до 14,30ч – БЕЛ;
неделя от 15,00ч до 17,30ч – чуждоезикова подготовка;

Консултации по уговорка.