Цени

Ц Е Н О Р А З П И С

ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 7, 10 И 12 КЛАС, В ГРУПА ОТ 4 ДО 8 УЧЕНИЦИ ЗА  100  УЧ.Ч. ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 12,00 лв.

ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА / КОНСУЛТАЦИЯ

Учебни часове: 3 уч.ч.
Цена: 54,00 лв.

Допълване на хорариум от часове по: математика, физика и история, за кандидатстване във ВУЗ в ДАНИЯ чрез SKYPE

Обучение: индивидуално
Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 15,00 лв.

 

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В група от мин. четирима курсисти

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 600,00 лв.

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

Ниво: С1
Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 22,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател / синхронно

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 840,00 лв.

 Онлайн индивидуално обучение с преподавател / синхронно

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 960,00 лв.

Ниво: С1.1
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

Ниво: С1.2
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

Такса изпит за сертификат

Ниво: В1 или В2
Цена: 210,00 лв.

Подготовка за сертификационен изпит

Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.- индивидуално;

НЕМСКИ ЕЗИК

В група от мин. четирима курсисти

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 600,00 лв.

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

Ниво: С1
Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 22,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател / синхронно

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 840,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател / синхронно

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 960,00 лв.

онлайн индивидуално обучение с преподавател / синхронно

Ниво: след ниво В2 с медицинска терминология
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.- индивидуално;  570,00 лв. в група от 4-ма

Ниво: С1.1
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

Ниво: С1.2
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

Такса изпит за сертификат

Ниво: В1 или В2
Цена: 210,00 лв.

Подготовка за сертификационен изпит

Goethe или TELC
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 660,00 лв. – индивидуално;  570,00 лв.- в група от 4-ма;

ФРЕНСКИ ЕЗИК

В група от мин. четирима курсисти

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 600,00 лв.

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

Ниво: С1
Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 22,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател / синхронно

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 840,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател / синхронно

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 960,00 лв.

Подготовка за сертификационен изпит

Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.- индивидуално;

РУСКИ ЕЗИК

В група от мин. четирима курсисти

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 600,00 лв.

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател / синхронно

Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 22,00 лв.

 

ЗАБ.:  * 1 учебен час е с продължителност 40 минути.

              * Ръководството си запазва правото на промени в цената за група с по-малко от 4-ма курсисти.

              * Възможност за разсрочено плащане на две равни вноски.

Центърът провежда изпитни сесии за СЕРТИФИКАТ при поне 3-ма кандидати.

Записванията са до 7 дни преди провеждането на изпита.

Фирмено обучение  –  по договаряне