Цени

Ц Е Н О Р А З П И С

ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 7, 10 И 12 КЛАС, В ГРУПА ОТ 4 ДО 8 УЧЕНИЦИ ЗА  100  УЧ.Ч. ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 9,80 лв.

ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА

Учебни часове: 3 уч.ч.
Цена: 44,00 лв.

Допълване на хорариум от часове по: математика, физика и история, за кандидатстване във ВУЗ в ДАНИЯ чрез SKYPE

Обучение: индивидуално
Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 15,00 лв.

 

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В група от мин. четирима курсисти

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 330,00 лв.

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 366,00 лв.

Ниво: С1
Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 21,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

 Онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 732,00 лв.

Ниво: С1.1
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 600,00 лв.

Ниво: С1.2
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 600,00 лв.

Такса изпит за сертификат

Ниво: В1 или В2
Цена: 156,00 лв.

Подготовка за сертификационен изпит

Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 530,00 лв.- индивидуално; 480,00 лв.- в група;

НЕМСКИ ЕЗИК

В група от мин. четирима курсисти

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 330,00 лв.

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 366,00 лв.

Ниво: С1
Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 21,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+40 уч.ч.
Цена: 732,00 лв.

онлайн индивидуално обучение с преподавател, с медицинска терминология по професия

Ниво: след ниво В2
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 530,00 лв.- индивидуално; 480,00 лв.- в група; 

Ниво: С1.1
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 600,00 лв.

Ниво: С1.2
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 600,00 лв.

Такса изпит за сертификат

Ниво: В1 или В2
Цена: 156,00 лв.

Подготовка за сертификационен изпит

Goethe
Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 530,00 лв.

ФРЕНСКИ ЕЗИК

В група от мин. четирима курсисти

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 330,00 лв.

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 366,00 лв.

Ниво: С1
Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 21,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 660,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 732,00 лв.

Подготовка за сертификационен изпит

Учебни часове: 30 уч.ч.
Цена: 530,00 лв.- индивидуално; 480,00 лв.- в група; 

РУСКИ ЕЗИК

В група от мин. четирима курсисти

Ниво: А1 или А2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 330,00 лв.

Ниво: В1 или В2
Учебни часове: 60+30 уч.ч.
Цена: 366,00 лв.

Онлайн индивидуално обучение с преподавател, в реално време

Учебни часове: 1 уч.ч.
Цена: 21,00 лв.

 

ЗАБ.:  * 1 учебен час е с продължителност 45 минути.

              * Ръководството си запазва правото на промени в рамките на 20% в група с по-малко от 4-ма курсисти.

              * Възможност за разсрочено плащане на две равни вноски.

Центърът провежда изпитни сесии за СЕРТИФИКАТ при поне 3-ма кандидати.

Записванията са до 7 дни преди провеждането на изпита.

Фирмено обучение  –  по договаряне