Начало

Фирма „БРИДА“ ЕООД, ЕИК 200776785 е основана през 2009г. и е със седалище в гр.Пловдив. Разполага с офис-приемна и учебни кабинети на бул.“Княгиня Мария Луиза“ №68 с изключително добра комуникация.   Автобуси №: 21, 25, 36, 66, 93. В близост автобус №10.

Основните дейности на фирмата са:
– ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ  И  РУСКИ ЕЗИК ПО ВСИЧКИ НИВА ОТ ЕЕР.
– ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО  НЕМСКИ ЕЗИК ЗА МЕДИЦИ.
– СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ЛЕКАРИ С ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ  ЗА ИЗПИТ FSP ИЛИ PKT ПРЕД КАМАРАТА НА ЛЕКАРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМАТА.
– ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.
– ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 7-МИ КЛАС.
– ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИ ПО Български език и литература, МАТЕМАТИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ ОТ 12-ТИ КЛАС.
– ПОДГОТОВКА ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ.
– КОНСУЛТАЦИИ НА СТУДЕНТИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА:
   * Математически анализ;
   * Линейна алгебра и аналитична геометрия;
   * Теория на вероятностите;
   * Математическа статистика;
   * Приложна математика;
– ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.
– ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИК.

 

ВАЖНО:

Обявява се интензивен опреснително-обобщителен курс във връзка с подготовката за изпитите :

  • Външно оценяване 7 клас
  • ДЗИ 12 клас

По  БЕЛ  и  по  математика.

Курсът ще включва обобщение и преговор на учебния материал, консултации от преподавателя, както и проверовъчни изпити, резултатите от които ще се точкуват.

Целият курс ще включва 24 уч.ч. по 45 мин. всеки, в периода м.март – м.май. Ще се провежда се един път седмично в ден събота. Едно посещение е с продължителност 3 уч.ч.

Цена: 168,00 лв.

 

 

ПАРТНЬОРИ: