Начини на плащане

Таксите за курсове, може да заплатите:

1. На място в офиса ни на адрес:

гр. Пловдив, бул.“Кн. Мария Луиза“ №68


2. Чрез банков превод:

“БРИДА” ЕООД

Първа инвестиционна банка (Fibank)

IBAN: BG95 FINV 9150 1015 4021 76

BIC код FINVBGSF