Цени за преводи

ЗА ПРЕВОД НА СТРАНИЦА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ И УЕБ СТРАНИЦИ

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС

Група I-ва

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ-АНГЛИЙСКИ-БЪЛГАРСКИ
ТИП: обикновена
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 10,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 12,00

ЕЗИК: НЕМСКИ
ТИП: бърза
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 13,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 15,00
ТИП:
експресна
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ:
15,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН:
18,00

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ-ФРЕНСКИ-БЪЛГАРСКИ
ТИП: обикновена
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 11,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 13,00

ЕЗИК: ИСПАНСКИ
ТИП: бърза
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 14,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 16,00

ЕЗИК: ИТАЛИАНСКИ
ТИП: експресна
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 16,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 19,00

Група II-ра

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ-ГРЪЦКИ-БЪЛГАРСКИ
ТИП: обикновена
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 14,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 17,00

ЕЗИК: ТУРСКИ
ТИП: бърза
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 18,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 22,00
ТИП: експресна

ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 22,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 25,00

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ-СРЪБСКИ-БЪЛГАРСКИ
ТИП: обикновена
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 15,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 18,00

ЕЗИК: ХЪРВАТСКИ
ТИП: бърза
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 19,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 23,00

ЕЗИК: МАКЕДОНСКИ
ТИП: експресна
ОБИКНОВЕН ТЕКСТ: 23,00
СПЕЦИАЛИЗИРАН: 26,00

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Цената се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста първоизточник.

Една преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите).

  • ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА – 5 дни
  • БЪРЗА ПОРЪЧКА – 2 дни
  • ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА – 8 часа

1/ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДОГОВОР   –   15 % отстъпка;

2/ “ПИСМЕН ПРЕВОД” при:

повече от 100 стр. – 5 % отстъпка;
повече от 200 стр. – 10 % отстъпка;

3/ “УСТЕН ПРЕВОД” при:
При 2-ри устен превода за месеца   – 5 % отстъпка;
При 3-ти и повече устни превода на месец – 10 % отстъпка;

4/ КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД          50,00 лв/ч
СИМУЛТАНЕН/СИНХРОНЕН            60,00 лв/ч за 1 преводач; 110,00 лв/ч за 2-ма
ЗАБ.: ЗА ПРЕВОД  НАД 3 Ч,           ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИСЪСТВАТ ДВАМА ПРЕВОДАЧИ.
ПРИДРУЖАВАНЕ                           50,00 лв/ч
ПРЕВОД ПРИ НОТАРИУС                30,00 лв./ч. + тарифата в/у обема на пре-ния док.;

5/ ПРОВЕРКА И РЕДАКЦИЯ           3 лв./стр.

6/ ПРЕВОД ПО ТЕЛЕФОН              5,00 лв./ 5 мин.