Цени за преводи – стари

ЗА ПРЕВОД НА СТРАНИЦА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ И УЕБ СТРАНИЦИ.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС.

Група I-ва

Е З И К

ТИП

ОБИКНОВЕН ТЕКСТ

СПЕЦИАЛИЗИРАН
БЪЛГАРСКИ-АНГЛИЙСКИ-БЪЛГАРСКИ: обикновена

10,00

12,00

НЕМСКИ бърза

13,00

15,00

експресна 15,00 18,00
БЪЛГАРСКИ-ФРЕНСКИ-БЪЛГАРСКИ: обикновена 11,00 13,00
ИСПАНСКИ бърза 14,00 16,00
ИТАЛИАНСКИ експресна 16,00 19,00
РУСКИ

Група II-ра

БЪЛГАРСКИ-ГРЪЦКИ-БЪЛГАРСКИ: обикновена 14,00 17,00
ТУРСКИ бърза 18,00 22,00
експресна 22,00 25,00
БЪЛГАРСКИ-СРЪБСКИ-БЪЛГАРСКИ: обикновена 15,00 18,00
ХЪРВАТСКИ бърза 19,00 23,00
МАКЕДОНСКИ експресна 23,00 26,00
РУМЪНСКИ
ЧЕШКИ
ПОРТУГАЛСКИ
СЛОВАШКИ
ПОЛСКИ
УНГАРСКИ

Група III-та

БЪЛГАРСКИ-ХОЛАНДСКИ-БЪЛГАРСКИ:
ШВЕДСКИ
ДАТСКИ
АРАБСКИ

Група IV-та

БЪЛГАРСКИ-КИТАЙСКИ-БЪЛГАРСКИ:
ЯПОНСКИ
ИВРИТ

ЗАБЕЛЕЖКА: Цената се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста първоизточник.

Една преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите).

  • ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА – 5 дни
  • БЪРЗА ПОРЪЧКА – 2 дни
  • ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА – 8 часа

1/ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДОГОВОР   –   15 % отстъпка;

2/ “ПИСМЕН ПРЕВОД” при:

повече от 100 стр. – 5 % отстъпка;
повече от 200 стр. – 10 % отстъпка;

3/ “УСТЕН ПРЕВОД” при:
При 2-ри устен превода за месеца   – 5 % отстъпка;
При 3-ти и повече устни превода на месец – 10 % отстъпка;

4/ КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД             50,00 лв/ч
СИМУЛТАНЕН/СИНХРОНЕН      60,00 лв/ч за 1 преводач; 110,00 лв/ч за 2-ма
ЗАБ.: ЗА ПРЕВОД  НАД 3 Ч,           ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИСЪСТВАТ ДВАМА ПРЕВОДАЧИ.
ПРИДРУЖАВАНЕ                              50,00 лв/ч
ПРЕВОД ПРИ НОТАРИУС              30,00 лв./ч. + тарифата в/у обема на пре-ния док.;

5/ ПРОВЕРКА И РЕДАКЦИЯ               3 лв./стр.

6/ ПРЕВОД ПО ТЕЛЕФОН                    5,00 лв./ 5 мин.