Във връзка с новата ситуация, Центърът прекрати присъствените занятия и премина на …

Във връзка с новата ситуация, Центърът прекрати присъствените занятия и премина на един вид обучение – ОНЛАЙН СИНХРОННО (С ПРЕПОДАВАТЕЛ)

Прочетете повече