Oнлайн синхронно обучение

Учебен център „СПОЛУКА“ предлага  пълноценно онлайн синхронно обучение – индивидуално или в малка група по:

– английски език;

– немски език;

– български език и литература;

– математика, и др.

изискващо минимална поддръжка за създаване на нужния комфорт на участниците – компютър и интернет.

Оптималният брой, който позволява процес за  активно изграждане на знания, обмен на мнения, съвместно разрешаване на  проблемни ситуации, взаимопомощ и повишаване на мотивираността, както и не по малко важният показател – по-ниска цена, е от 6 до 8 участници.

Основните характеристики на онлайн синхронното обучение са:

  • Участие на преподавателя в реално време.
  • Образ и звук.
  • Бяла дъска.
  • Канал за писмена комуникация (чат).
  • Водене и съхраняване на бележки/записки.
  • Видеозапис на проведения урок.
  • Активно участие на обучаемите и преподавателя така, че на момента се отстраняват неяснотите по изучавания материал – двупосочна връзка .
  • Пести се време и разходи за посещения на уроци в реална физическа среда.
  • Времето за провеждане на обучението е гъвкаво, спрямо възможностите на участниците.
  • Възможност за участие на различни социални групи независимо от тяхното местонахождение.

Онлайн обучението променя и ролята на обучаемия – от пасивен получател на знания той вече е активен участник в процеса, тъй като онлайн пространството му дава възможност за ползване на допълнителна информация, бързи справки и изграждане на навици за самостоятелна подготовка.

Екипът на учебен център „СПОЛУКА“ е с дългогодишен опит в онлайн преподаването и има изградени собствени масиви от учебни материали, както основни, така и помощни.

Ще се радваме да бъдем полезни и на вас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *